Kickoff GT-ICT

Kickoff GT-ICT

18/02/2023

Kickoff vum GT-ICT.

Die éischt Reunioun vum “Groupe de Travail Information and Communication Technologies” an der <BRASSERIE des JARDINS>

Mir hun an enger konstruktiver Réunioun d’Roadmap 2023 fir den Ausbau vun eiser Kommunikatiounsstrategie festgeluecht.

 

share:
Retour en haut