Latest news

12.9.2018: Frei-Béier

Wéi ugekennegt huet d’Confrérie beschloss e Faass zum Beschten ze gin fir 30 Jóer Kelleraktivitéiten ze feieren.

Eis Frënn vun der Brauerei Simon stefte fir deen Owend en 30 L Faass IPA Béier: INDIAN PALE ALE (IPA)

Recent posts